Podporujeme nápady, ktoré môžu pomôcť vám a vášmu okoliu

Do nášho programu sa môžete zapojiť, ak:

1
chcete začať podnikať Za začínajúceho podnikateľa sa nepovažuje podnikateľ, u ktorého došlo iba k zmene právnej formy bez zmeny predmetu podnikania a bez významného vplyvu na jeho hospodársku a majetkovú situáciu.
2
ste v začiatkoch podnikania, chcete rozšíriť vaše podnikanie alebo
ak sa chcete zamerať na úsporu nákladov, pričom:
 • podnikáte menej ako jedno ucelené účtovné obdobie, Uceleným účtovným obdobím sa rozumie obdobie jedného hospodárskeho roka v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktoré je ukončené definitívnou účtovnou závierkou (potvrdenou miestne príslušným daňovým úradom).
 • máte menej ako 10 zamestnancov,
 • dosiahli ste ročný obrat pod 1 milión eur.
Ako vás podporujeme

Ďakujeme.

Náš špecialista sa s vami čoskoro skontaktuje.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o programe pre začínajúcich podnikateľov?

späť

Začínate podnikať alebo rozširujete svoje podnikanie?

Môžeme finančne podporiť váš podnikateľský nápad.
Vyplňte kontaktný formulár a skontaktujeme sa s vami.
00 421

Adresa trvalého pobytu

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Odhadnite, koľko financií budete potrebovať financií na svoj podnikateľský zámer (v EUR):

späť