Novinka

Podporujeme nápady začínajúcich podnikateľov

20. 02. 2015

Od januára 2015 štartuje Slovenská sporiteľňa program na podporu začínajúcich podnikateľov. Mladí, študenti, zamestnaní, ale aj ľudia bez práce môžu vďaka Programu pre začínajúcich podnikateľov premeniť svoj talent a nápady na podnikanie.

S odborníkmi môžu záujemcovia konzultovať svoje podnikateľské nápady, ktoré banka môže následne podporiť rôznymi produktmi. Tie boli vytvorené špeciálne pre tých, ktorí plánujú začať s vlastným podnikaním, ako aj pre tých, ktorí sú ešte v začiatkoch podnikania.

Banka chce tieto dve skupiny podporovať v troch štádiách.

 • Na začiatku banka chce vytvoriť priestor, aby si mohli budúci podnikatelia popísať svoje nápady a vypracovať podnikateľské zámery.
 • Po splnení podmienok môže banka zafinancovať reálne nápady až do 50 000 eur a začínajúci podnikatelia budú môcť jeden rok od založenia podnikania bezplatne využívať podnikateľský účet.
 • Tí, ktorí získajú finančnú podporu banky, sa môžu zároveň aktívne zúčastňovať na odborných podujatiach a absolvovať konzultácie na špecifické témy spojené s podnikaním.

Úverové produkty banka môže poskytnúť aj bez "podnikateľskej histórie" a bez zabezpečenia. Otázky ohľadom programu je možné posielať na podnikam@slsp.sk. Prehľad o produktoch, ktoré môžu získať účastníci programu, je dostupný TU.

Veríme, že vaše nápady môžu pomôcť vám a vášmu okoliu.

 


Ďakujeme.

Náš špecialista sa s vami čoskoro skontaktuje.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o programe pre začínajúcich podnikateľov?

späť

Začínate podnikať alebo rozširujete svoje podnikanie?

Môžeme finančne podporiť váš podnikateľský nápad.
Vyplňte kontaktný formulár a skontaktujeme sa s vami.
00 421

Adresa trvalého pobytu

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Odhadnite, koľko financií budete potrebovať financií na svoj podnikateľský zámer (v EUR):

späť